Структурални Фасади

Структурно фасадните системи ги опфаќаат структурните елементи кои обезбедуваат странична и вертикална отпорност на ветер и други дејства, како и елементи на градежните коверти кои обезбедуваат отпорност на временски услови и термички, акустични и огноотпорни својства.

Галерија Структурални Фасади