Стаклени Ѕидови

Канцелариските прегради можат да бидат идеален начин да се подели просторот на ваш канцеларија. Тие обезбедуваат флексибилен, пријатен, естетески и ефтин метод за создавање одделени канцеларии, простории за состаноци…

Лесно се инсталира, што значи минимално нарушување на вашиот тек на работење.

Поимот стаклен ѕид се однесува на институционални бариери кои ги изолираат на некои од вработените – жени, мажи, малцинства и сл. се со цел за нивна приватност во делот на деловната активност.

Галерија Стаклени Ѕидови