Стаклен Кров

Последните достигнувања на архитектонското и механичкото ниво ни носат можност да имаме и користеме освен фиксни и кровови кои се движат со помош на електирчни мотори.

Лизгачки застаклен покрив S-GR

Употреба: На места каде што е пожелно природно осветлување и циркулација на свеж воздух.

Ракување: Со притискање на копче, и подвижните рамки на системот се лизгаат нагоре и се позиционираат веднаш под фиксната рамка.

Карактеристики: Двојно структурно застаклување, алуминиумска рамка, електромеханичко работење.

Термички скршен лизгачки застаклен покрив Т-СР

Употреба: На места каде што е пожелно природно осветлување и циркулација на свеж воздух, потребен е целосен биоклиматски архитектонски пристап.

Ракување: Со притискање на копче, и подвижните делови на системот се лизгаат нагоре и се позиционираат десно под фиксниот дел.

Карактеристики: Двојно структурно застаклување, алуминиумска рамка со термичко пробивање, електромеханичко работење.

Целосен отворен светларник F.O.S.

Употреба: На места каде што ни треба покривот да биде целосно отворен.

Операција: Со притискање на копче, подвижниот дел на системот се лизга.

Карактеристики: Двојно структурно застаклување, алуминиумска рамка со термичко пробивање, електромеханичко работење.

Фиксен застаклен покрив F-GR

Употреба: Во секој простор каде што е пожелно природно осветлување.

Карактеристики: Двојно структурно застаклување, рамка за монтирање на алуминиум.