Стаклени Скали

Стаклените скали може да се користат за приватни и трговски објекти.

Се изработуваат од стакло кое има поголема дебелина согласно европски и светски стандарди.

Галерија Стаклени Скали