Свиткано Стакло

Стаклото може да се витка до одреден степен.

Затоа денес нјачесто користено виткано стакло е за кружни скали или полукружни архитектонски платформи.

Галерија Свиткано Стакло