Полуструктурални Фасади

Полу-структурната фасада се карактеризира со минимални видливи профили на алуминиум, додека прозорецот е отворен само околу горната хоризонтална оска кон надворешната страна.

Галерија Полуструктурални Фасади