Огради од Стакло

Оградување со стакло е софистицирано и елегантно решение за обезбедување на посакуваната површина има низок начин на одржување и висок степен на заштитита на вашето семејство без да го попречува погледот.

Профилите можат да бидат обоени според RAL карта.

Стаклото може да биде обоено според достапните бои и нијанси.

Стаклените огради во делот на нивната безбедност се поделени на Ламинирани и Ламинирано-Калени. Дебелината на стаклото е со согласно потребите и стандардите за кои се наменети, 5.5.1мм, 6.6.1мм, 8.8.1мм и 10.10.1мм.

Галерија Огради од Стакло