Настрешници од Стакло

Стаклените настрешници зависно од видот или просторот кој сакате да биде покриен можат да бидат со или без инкосни држачи.

Иноксните држачи дозволуваат стаклената настрешница да има должина до 1500мм стакло, 8.8.1. ламинирано и калено.

Галерија Настрешници од Стакло