Лизгачки Врати

Лизгачка стаклена врата обично се користи за внатрешни простории.

Истата клиза во горна зона, со што се добива слободен под, префинет и модерен изглед.

Галерија Лизгачки Врати