Изведба и монтажа на фотоволтаици

Монтажата на фотоволтаиците изгледа едноставен процес, но истиот е многу макотрпен и не дава можност за грешки. Нашите тимови низ годините назад ја имат осовршено монтажата на ниво на идеалност.

Најдобрата искористеност на фотоволтаикот не зависи само од монтажата туку и од местото на кое е поставен, кров од куќа, кров од хала, земјина површина и сл.

Најдобро е сепак да не контактирате.

Галерија изведба и монтажа на фотоволтаици