Автоматски Врати

Уредот опфаќа низа решенија за затворен простор, како и за надворешни простори. Ажурираната, интелигентна технологија, нуди континуирано работење, сигурност и ниска потрошувачка на енергија.

Современ, мал водич за патеки, опфаќајќи ја дигиталната операција, придвижни делови и сензори кои гарантираат безбедност на работењето, во согласност со законодавството во светски рамки. Системот вклучува (опционално или не):

 • Мотор Данкелмоторен
 • Инфрацрвен фотосензор Horton HR-100 CT
 • Пластична основа за монтирање на вдлабнатиот сензор HR100
 • Микробранова сензор Horton HR-50 – сензор за движење
 • Електромагнетни брави
 • Рачка за одблокирање за електромагнетни брави SH3 Zeno Slim
 • Метален прекинувач за клучеви
 • Далечински управувач
 • Приемник за далечинска контрола
 • Wичен копче Опекс ОТ-3
 • Тастатура за читач на картички
 • Поставени картички или картички за пристап

Галерија Автоматски Врати