За Агарта Инжинеринг

Од самото постоење до денес, менаџерскиот и стручен тим на Агарта Инжинеринг успеа да направи бренд за квалитет, кој се има докажано на повеке полиња како во Македонија така и во Европа, каде голем дел од производите ги извезуваме. Нашите производи денес ги има низ голем број домаќинства и компании во Германија, Швајцарија, Белгија, Холандија… Стручните тимови кои имаат долгогодишно работно искуство секојдневно истото го докажуваат на нашиот и европскиот пазар. Во време кога во Македонија имаме зголемен обем...

Повеќе