Саламандер, германски профил, лидер во светската ПВЦ столарија

Како појачување се користи HITS 822 топло поцинкуван челик со ширина од 1.2 мм, класа TSE EN 10142 според DIN стандарди.
Јакоста му обезбедува долг рок на траење, со што се задржува постоечкиот квалитет и високата отпорност на надворешните влијаниа со гаранција од 10 години.

Профилот Саламандер користи GU оков, кое е произведен во Германија по највисоките европски стандарди и има многу голема улога во конструкцијата на пвц столаријата.  Каректеристика за оковот е високиот степен на носивост, изработени се од челик и водоотпорни. Имаат функција на отварање цел и кипање, осигурување од кражба, вентилација. Гаранција на квалитет и функционалност е 36 месеци.