sada

Структурална фасада

Благодарение на новите технологии и материјали за меѓусебно поврзување, спојот мегу стаклото и алуминиумот може да се изведе така да алуминиумските профили речиси и не се гледаат.

Кај структуралната фасада, отварањето на прозорците се врши исклучиво околу горната хоризонтална осовина према надвор од објектот.

Системите на структуралната фасада обезбедуваат

  • Максимална заштита од атмосферски влијанија
  • Одлична топлотна заштита (профилите кои ја прават конструкцијата се со термоизолација со што се избегнуваат големи загуби на топлинска енергија и појава на кондензација)
  • Максимална звучна изолација
  • Апсолутна водонепропустливост и во екстремни временски услови
  • Можност за вградување секакви видови стакла
  • Голем избор на различни декоративни покривни профили
  • Голема заштеда, поради тоа што се троши многу малку енергија за ладење или греење на објектот
  • Одлично затварање
  • Огноотпорност

Профили од Алумил кои најчесто ги користиме за изработка на структурална фасада се: