agartha12

Благодарение на новите технологии за поврзување на различните материјали, спојот мегу алуминиумот и стаклото може да биде видлив и тоа минимално.

Кај полуструктуралните фасади, постојат алуминиумски држачи кои се видливи во фасада околу 2.5 цм + фуга.
Отварањето е строго хоризонтално, према надвор од објектот.

 

Системите на полуструктуралните фасади обезбедуваат

  • Максимална заштита од атмосферски влијанија и одлична топлотна изолација бидејки профилите од кои е создадена подконструкцијата се термички прекинети со што се избегнувт големи загуби на топлинска енергија и појава на кондензација
  • Звучна изолација
  • Водонепропустливост во екстремни временски услови
  • Голем избор на декоративни украсни лајсни
  • Одлично затварање
  • Водоотпорност

 

Предноста на полуструктуралната фасада е изработката на профили со посебна технологија наречена термомост кои дозволуваат поголема топлотна изолација на цела фасада.

 

Профили кои најчесто ги користиме за изработка на полуструктурална фасада се: