Отворен прозор значи подобра свежина во вашиот дом. Но, отоврен прозор без заштитна мрежа, популарно кај нас наречен КОМАРНИК е можност многу инсекти, како и поголеми животинки да можат слободно да влезат во нашиот дом или просторија.
Затоа Комарниците претставуваат еден од најефикасните решенија за заштита од инсекти и сите бактерии кои истите можат да го донесат со нив.

Имаме повеке видови комарници

  • Фиксни
  • На отварање
  • Роло

Фиксни комарници

Комарници на отварање

Роло комарници